ฟรีๆๆ บ้านมหาโชค เลขเด็ด วางสดทุกรอบ สนใจแอดไลน์มาเลยจ้า > id : asdfghjkl 2553

## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0

ฟัน---999

เจาะ---93 94 95 96 03 04 05 06

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--

ฟัน---111

เจาะ---19 10 11 12 29 20 21 22

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2

ฟัน---111

เจาะ---14 15 16 17 24 25 26 27

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4

ฟัน---333

เจาะ---37 38 39 30 47 48 49 40

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8

ฟัน---777

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1

ฟัน---000

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--

ฟัน---444

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94

12.30--[7]8

ฟัน---777

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94
12.30--[7]8--250 86//ล
12.45--[8]9--621 05x
13.45--[2]3--

ฟัน---

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94
12.30--[7]8--250 86//ล
12.45--[8]9--621 05x
13.00--[2]3--460 85x
13.15--[2]3--859 33//ล
13.30--[1]2--543 98x
13.45--[6]7--295 92x
14.00--[5]6--894 05//ฟล
14.15--[8]9--808 94//ฟดบลจ 88
14.30--[7]8--789 82//ฟดบล
14.45--[5]6--351 38//ฟบ
15.00--[1]2--189 71//ฟฟบลจ 18 19 17
15.15--[4]5--487 05//ฟดบลจ 48 50
15.30--[8]9--354 35x
15.45--[8]9--


ฟัน---

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94
12.30--[7]8--250 86//ล
12.45--[8]9--621 05x
13.00--[2]3--460 85x
13.15--[2]3--859 33//ล
13.30--[1]2--543 98x
13.45--[6]7--295 92x
14.00--[5]6--894 05//ฟล
14.15--[8]9--808 94//ฟดบลจ 88
14.30--[7]8--789 82//ฟดบล
14.45--[5]6--351 38//ฟบ
15.00--[1]2--189 71//ฟฟบลจ 18 19 17
15.15--[4]5--487 05//ฟดบลจ 48 50
15.30--[8]9--354 35x
15.45--[8]9--369 64//บจ 96
16.00--[7]8--388 00//บบ
16.15--[4]5


ฟัน---

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94
12.30--[7]8--250 86//ล
12.45--[8]9--621 05x
13.00--[2]3--460 85x
13.15--[2]3--859 33//ล
13.30--[1]2--543 98x
13.45--[6]7--295 92x
14.00--[5]6--894 05//ฟล
14.15--[8]9--808 94//ฟดบลจ 88
14.30--[7]8--789 82//ฟดบล
14.45--[5]6--351 38//ฟบ
15.00--[1]2--189 71//ฟฟบลจ 18 19 17
15.15--[4]5--487 05//ฟดบลจ 48 50
15.30--[8]9--354 35x
15.45--[8]9--369 64//บจ 96
16.00--[7]8--388 00//บบ
16.15--[3]4--216 68x
16.30--[4]5


ฟัน---444

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
เมื่อ  2 เดือนที่ผ่านมา  โดย Akkaphol  
โพสโชว์หน่อย ตายเลย
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94
12.30--[7]8--250 86//ล
12.45--[8]9--621 05x
13.00--[2]3--460 85x
13.15--[2]3--859 33//ล
13.30--[1]2--543 98x
13.45--[6]7--295 92x
14.00--[5]6--894 05//ฟล
14.15--[8]9--808 94//ฟดบลจ 88
14.30--[7]8--789 82//ฟดบล
14.45--[5]6--351 38//ฟบ
15.00--[1]2--189 71//ฟฟบลจ 18 19 17
15.15--[4]5--487 05//ฟดบลจ 48 50
15.30--[8]9--354 35x
15.45--[8]9--369 64//บจ 96
16.00--[7]8--388 00//บบ
16.15--[3]4--216 68x
16.30--[4]5--528 91// บจ 52
16.45--[4]5--294 32//ฟบจ 49
17.00--[5]6--615 18//ฟดบ
17.15--[1]2--336 82//ลจ 28
17.30--[5]6


ฟัน---555

เจาะ---53 54 59 50 63 64 69 60

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94
12.30--[7]8--250 86//ล
12.45--[8]9--621 05x
13.00--[2]3--460 85x
13.15--[2]3--859 33//ล
13.30--[1]2--543 98x
13.45--[6]7--295 92x
14.00--[5]6--894 05//ฟล
14.15--[8]9--808 94//ฟดบลจ 88
14.30--[7]8--789 82//ฟดบล
14.45--[5]6--351 38//ฟบ
15.00--[1]2--189 71//ฟฟบลจ 18 19 17
15.15--[4]5--487 05//ฟดบลจ 48 50
15.30--[8]9--354 35x
15.45--[8]9--369 64//บจ 96
16.00--[7]8--388 00//บบ
16.15--[3]4--216 68x
16.30--[4]5--528 91// บจ 52
16.45--[4]5--294 32//ฟบจ 49
17.00--[5]6--615 18//ฟดบ
17.15--[1]2--336 82//ลจ 28
17.30--[5]6--083 80x
17.45--[5]6--693 26//บล
======พัก========

18.15--[8]9--


ฟัน---888

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #

สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94
12.30--[7]8--250 86//ล
12.45--[8]9--621 05x
13.00--[2]3--460 85x
13.15--[2]3--859 33//ล
13.30--[1]2--543 98x
13.45--[6]7--295 92x
14.00--[5]6--894 05//ฟล
14.15--[8]9--808 94//ฟดบลจ 88
14.30--[7]8--789 82//ฟดบล
14.45--[5]6--351 38//ฟบ
15.00--[1]2--189 71//ฟฟบลจ 18 19 17
15.15--[4]5--487 05//ฟดบลจ 48 50
15.30--[8]9--354 35x
15.45--[8]9--369 64//บจ 96
16.00--[7]8--388 00//บบ
16.15--[3]4--216 68x
16.30--[4]5--528 91// บจ 52
16.45--[4]5--294 32//ฟบจ 49
17.00--[5]6--615 18//ฟดบ
17.15--[1]2--336 82//ลจ 28
17.30--[5]6--083 80x
17.45--[5]6--693 26//บล
======พัก========

18.15--[8]9--107 52x
18.30--[8]9--878 38//ดบลจ 87 83
18.45--[4]5--111 43//ฟลจ 43
19.00--[9]0--490 20//ฟดบลจ 90
19.15--[6]7--558 70//ลจ 70
19.30--[6]7--816 49//ฟบ
19.45--[5]6--757 61//ฟดบลจ 57
20.00--[[7]8--146 54x
20.15--[7[8--447 14//
20.30--[0]1--668 97x
20.45--[9]0--112 06//ล
21.00--[8]9--


ฟัน---888

เจาะ---

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #
# รับเฉพาะยูสที่มียอดแท่งเท่านั้นคะ #
สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

9.00--[9]0--492 00//ฟดบลจ คู่โต๊ด 94
9.15--[6]7--762 23//ฟดบจ 62
9.30--[1]2--011 79//ฟฟบจ คู่โต๊ด 10 11
9.45--[2]3--526 78//ฟบจ คู่โต๊ด 25 26
10.00--[1]2--296 47//บจ 26
10.15--[3]4--518 49//จล 49
10.30--[5]6--088 31x
10.45--[7]8--929 84//ลจ 84
11.00--[0]1--126 36//บจ 12
11.15--[2]3--158 28//ฟลจ 28
11.30--[4]5--894 04//ฟฟบลจ 40
11.45--[0]1--032 16//ฟดบลจ 16
12.00--[2]3--389 77//บจคต 38 39
12.15--[9]0--419 75//ฟดจคต 91 94
12.30--[7]8--250 86//ล
12.45--[8]9--621 05x
13.00--[2]3--460 85x
13.15--[2]3--859 33//ล
13.30--[1]2--543 98x
13.45--[6]7--295 92x
14.00--[5]6--894 05//ฟล
14.15--[8]9--808 94//ฟดบลจ 88
14.30--[7]8--789 82//ฟดบล
14.45--[5]6--351 38//ฟบ
15.00--[1]2--189 71//ฟฟบลจ 18 19 17
15.15--[4]5--487 05//ฟดบลจ 48 50
15.30--[8]9--354 35x
15.45--[8]9--369 64//บจ 96
16.00--[7]8--388 00//บบ
16.15--[3]4--216 68x
16.30--[4]5--528 91// บจ 52
16.45--[4]5--294 32//ฟบจ 49
17.00--[5]6--615 18//ฟดบ
17.15--[1]2--336 82//ลจ 28
17.30--[5]6--083 80x
17.45--[5]6--693 26//บล
======พัก========

18.15--[8]9--107 52x
18.30--[8]9--878 38//ดบลจ 87 83
18.45--[4]5--111 43//ฟลจ 43
19.00--[9]0--490 20//ฟดบลจ 90
19.15--[6]7--558 70//ลจ 70
19.30--[6]7--816 49//ฟบ
19.45--[5]6--757 61//ฟดบลจ 57
20.00--[[7]8--146 54x
20.15--[7[8--447 14//
20.30--[0]1--668 97x
20.45--[9]0--112 06//ล
21.00--[8]9--724 22x
21.15--[3]4--645 81//บจ
21.30--[2]3--713 33//บจ 37
21.45--[3]4--522 15x
22.00--[1]2--147 39//ฟบจ 14

ขอบคุณที่ติดตามกันคะ

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #
# รับเฉพาะยูสที่มียอดแท่งเท่านั้นคะ #
สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553
Akkaphol
## เลขเด็ด## วางสด ทุกรอบ เข้าจริง # หลุดจริง # ไม่เมคคะ

วิ่ง บน รูดล่าง

19.30--[6]7--555 64//ฟล
19.45--[0]1--544 82x
20.00--[8]9--435 45x
20.15--[3]4--640 28//บจ 40
20.30--[4]5--128 11x
20.45--[4]5--371 52//ลจ 52
21.00--[5]6--815 21//ฟบจ 51
21.15--[4]5--545 44//ฟฟฟดบล
21.30--[7]8--943 89//ลจ 89
21.45--[2]3--860 86x
22.00--[9]0--878 99//ฟฟล

เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจในการลงทุน # เท่านั้นคะ #
# รับเฉพาะยูสที่มียอดแท่งเท่านั้นคะ #
สนใจแอดไลน์มาเลย
> id:asdfghjkl2553

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Flukaaa
Flukaaa เมื่อ  36 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Indy12345
Indy12345 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
N2519
N2519 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nintho90
Nintho90 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
tukta4563
tukta4563 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pod55
Pod55 เมื่อ  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
NSY0855604332
NSY0855604332 เมื่อ  18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nan1427
Nan1427 เมื่อ  18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Hasim2566
Hasim2566 เมื่อ  21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anyanikk
Anyanikk เมื่อ  22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง